21 Maj 2018

Firma Oferta Montaż Gwarancja Galeria Kontakt
Instrukcja montażu wyłazu dachowego
Montaż wyłazu dachowego powinien dokonać specjalistyczny zakład montażowy.


1. Zdjąć z wyrobu opakowanie, sprawdzić stan techniczny i funkcjonalność wyrobu. W przypadku wystąpienia widocznych usterek - wyrobu nie należy montować.

2. Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieogrzewanych.

3. Wyłaz dachowy przeznaczony jest do każdego rodzaju pokrycia dachu, przy czym kąt nachylenia dachu powinien wynosić 15o - 60o. Ze względów bezpieczeństwa montaż wyłazu dachowego wskazany jest na wysokości powyżej 80 cm od podłogi.

4. Wyłaz dachowy montuje się na poziomych łatach za pomocą sześciu wkrętów. W istniejących łatach lub deskowaniu wyciąć otwór o szerokości wyłazu dachowego (dodatkowo 2 cm ) i wysokości co najmniej równej wysokości wyłazu dachowego (H + 10 cm). Następnie przymocować między krokwiami dolną łatę montażową, która powinna być zamontowana w odległości 10 cm od krawędzi najbliższej łaty pod wyłazem dachowym. Górna łata powinna być zamontowana w odległości równej dokładnie wysokości wyłazu dachowego (H) od łaty dolnej. Dodatkowe łaty montażowe powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością oraz być solidnie przymocowane do krokwi. W tym celu stosuje się dodatkowe wkręty.

5. Należy zachować odstępy pomiędzy wyłazem dachowym, a materiałem pokryciowym - w krawędziach górnej od 6 do 10 cm i bocznych od 4 do 6cm.

6. Wyłaz musi być mocowany ponad całym szeregiem dachówek. W przypadku pokrycia profilowanego lub płyt falistych, wyłaz dachowy musi być montowany nad zakładem poziomym, a jeżeli jest on zbyt odległy od planowanej dolnej krawędzi wyłazu dachowego należy wykonać dodatkowy zakład. W przypadku pokrycia dachowego o wysokim profilu, wskazane jest ścięcie lub sklepanie pokrycia pod wyłazem dachowym tak, aby zlikwidować ostre krawędzie mogące uszkodzić fartuch aluminiowy.

7. W przypadku, gdy na dachu znajduje się folia, należy zaznaczyć w niej otwór pozostawiając po 10 cm luźnej folii przy każdej krawędzi, aby prawidłowo zawinąć i zamontować folię dachową.

8. Osadzanie wyłazu dachowego w przygotowanym otworze :

ˇ Oczyścić powierzchnię wokół otworu z zanieczyszczeń,

ˇ Ściągnąć papierowy pasek z umieszczonej pod fartuchem masy klejącej,

ˇ Włożyć wyłaz dachowy w przygotowany otwór między dwie dodatkowe łaty,

ˇ Dopasować fartuch aluminiowy do kształtu pokrycia dachowego, przesuwając od środka do boków,

ˇ Przykręcić sześcioma wkrętami ościeżnicę do wyłazu dachowego do łat.


UWAGA!
Warunkiem otrzymania gwarancji jest zamontowanie wyłazu dachowego
zgodnie z instrukcją montażu.
Praktyczne porady


Uwaga!
Wyłazy dachowe - to wyłazy kominiarskie - gwarantujące bezpieczne i wygodne
wyjście na dach.

Ponadto!
Przez wyłazy dachowe wpada więcej swiatła w stosunku do okien
zamontowanych pionowo.

Pamiętaj!
Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń można uzyskać poprzez dobranie kilku wyłazów
dachowych - uzyskamy wówczas bardziej równomierny rozkład światła dziennego
niż w przypadku wykorzystania jednego wyłazu dachowego.

Musisz wiedzieć, że!
Zastosowanie wyłazów dachowych umożliwia zwiększenie napływu świeżego powietrza do pomieszczenia (tzw. Wentylowanie poddasza budynków mieszkalnych i gospodarczych).

Design: www.wylazydachowe.pl